14

НИШ - Бреница

радни дан

субота

недеља

04:15, 05:00, 06:00, 07:05*,09:00, 10:15, 11:40, 13:00*,13:55, 15:00, 16:05, 17:30*,18:30*,19:30, 21:30

06:00, 09:00, 11:30*, 13:00, 15:00, 16:25, 18:00*, 23:30

06:00, 10:00*, 12:00, 18:00*, 23:30

*-поласци означени звездицом саобраћају до Виника

14А

Ниш-  Церје

радни дан

субота

недеља

07:20, 12:40, 15:40, 17:40, 20:30, 23:30

07:20, 09:40,14:40, 20:30

08:20, 14:40, 20:30

15

НИШ Кнез Село

радни дан

субота

недеља

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:30, 10:40, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:35, 23:30

05:40, 07:30, 09:00, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00

05:40, 07:00, 08:50, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00

15Л

НИШ Горњи Матејевац

радни дан

субота

недеља

06:20

 

 

16

НИШ Јасеновик - Врело

радни дан

субота

недеља

05:10, 11:45, 13:40, 16:25, 20:15

06:15, 14:15, 18:15

07:00, 15:00

17

НИШ - Ореовац

радни дан

субота

недеља

05:50, 07:30, 11:00, 12:50, 15:40, 17:25, 19:05, 21:00, 23:35

07:30, 12:50, 15:40, 21:00, 22:40

8:00, 11:10, 16:40, 21:00

17Л

НИШ Горња Врежина

радни дан

субота

недеља

06:15, 07:15, 09:00, 14:05, 15:30, 18:10, 22:00

06:00, 10:20, 13:00, 14:05, 22:00

10:20, 14:05, 20:00

18

НИШ - Сићево

радни дан

субота

недеља

05:10, 06:30, 11:50, 13:30, 15:40

06:40, 15:15

06:40, 15:15

19

НИШ - Банцарево

радни дан

субота

недеља

04:45, 15:30*, 18:00*

*- Поласци који свраћају у Јелашницу

18:00

18:00

20

НИШ Равни До

радни дан

субота

недеља

04:00, 07:00, 11:05, 15:45

04:15, 15:45

04:15, 19:40

20Л

НИШ - Островица

радни дан

субота

недеља

05:10, 08:35, 12:30, 15:00, 17:15*, 19:40*, 22:45*

*-Полазак саобраћа у Сићево насеље

06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 17:15, 19:35*

06:55, 10:30

21

НИШ Горња Студена

радни дан

субота

недеља

05:10, 06:00, 07:00*, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:00, 17:30, 19:30, 20:15, 21:20, 23:35

*- саобраћа преко Просека

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30

07:00, 11:20, 15:10, 17:00, 20:00, 23:30

21Л

НИШ - Јелашница

радни дан

субота

недеља

06:10

05:35

Не саобраћа

22

НИШ - Вукманово

радни дан

субота

недеља

16:00, 23:30*

23:30*

21:30*

*- преко Барбатова

23

НИШ - Бербатово

радни дан

субота

недеља

15:50

Не саобраћа

Не саобраћа

23K

НИШ Вукманово Бербатово - НИШ

радни дан

субота

недеља

05:50, 07:00, 08:10, 09:30, 11:00, 12:55, 14:05, 17:00, 18:30, 19:50, 21:10

06:00, 07:30, 11:00, 13:05, 16:00, 17:05, 21:00

06:30, 08:00, 13:00, 15:30, 18:30

23Л

НИШ - Габровац

радни дан

субота

недеља

05:15, 11:45, 14:45

08:45, 12:15, 14:50

Не саобраћа

24

НИШ Доње Власе

радни дан

субота

недеља

05:20, 06:30, 12:30, 14:30, 15:40, 20:30

05:20, 20:30

10:00, 19:50

25

НИШ Доње Међурово Чокот - Насеље 9. мај

радни дан

субота

недеља

05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 07:15, 08:20, 10:30, 12:10, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40, 23:35

05:30, 06:40, 07:50, 09:00, 11:30, 13:20, 14:30, 15:40, 17:30, 19:30, 21:30,

05:30, 07:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:30

26

НИШ - Лалинац

радни дан

субота

недеља

04:50, 05:30, 06:00, 06:30, 07:15, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 17:30, 19:00, 20:15, 21:30, 23:30

05:30, 06:30, 08:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:30, 21:30

05:30, 06:30, 15:30, 17:30, 21:30

27А

НИШ - Трупале

радни дан

субота

недеља

07:00, 11:30, 12:50, 15:00, 16:20, 21:00

 

 

27Б

Трг Краља Александра Медошевац - Поповац

радни дан

субота

недеља

05:35, 06:25, 07:20, 08:20, 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:40, 15:45, 17:45, 19:00, 21:30, 22:40

07:45, 12:30, 15:20, 23:35*

11:30, 14:40, 17:15, 23:35*

* - саобраћа са ПАС-а

28

НИШ - Вртиште

радни дан

субота

недеља

04:00, 04:55, 05:50, 06:15, 07:10, 08:45, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 13:40, 15:10, 16:05, 17:10, 18:30, 19:55, 22:35, 23:30

05:10*, 06:40*, 08:10, 09:30*, 11:00, 13:00*, 15:30, 17:00, 19:00*, 21:05, 22:30

05:35*, 07:40*, 10:00, 13:00*, 16:00, 18:00*, 20:10, 21:45

* - саобраћа кроз Поповац

28A

Мезграја Вртиште Медошевац - НИШ

радни дан

субота

недеља

06:05

06:05

06:05

28Б

НИШ - Чамурлија - Мезграја

радни дан

субота

недеља

05:35, 15:00

05:35

05:35

29

НИШ - Топоница - Мезграја - Горња Трнава

радни дан

субота

недеља

06:00, 07:20, 09:30, 11:50, 13:20, 16:00, 17:30, 21:10, 23:30

05:00, 07:10, 13:10, 15:40, 21:30

05:50, 13:30, 21:15

29A

НИШ - Вртиште - Горња Трнава

радни дан

субота

недеља

19:40

19:50

19:00

30

НИШ - Лесковик

радни дан

субота

недеља

06:10, 07:30, 09:50, 11:20, 13:40, 16:00, 17:35, 19:00, 20:20, 23:35

06:12, 08:30, 11:20, 13:20, 15:15, 16:40, 19:00, 21:40

07:30, 12:00, 16:00, 21:40

31

НИШ -  Хум

радни дан

субота

недеља

04:20, 05:30, 06:20, 09:05, 12:40, 14:30, 15:20, 16:10, 18:05, 21:40

05:40, 07:00, 17:40, 20:00

05:40, 09:30, 14:00, 18:00

32

НИШ - Кравље

радни дан

субота

недеља

06:35, 09:40, 12:10, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30

07:30, 15:30, 20:25, 23:30

13:00, 20:25, 23:30

32Л

НИШ - Палиграце

радни дан

субота

недеља

05:25, 11:15, 13:25, 19:30

05:25, 11:15, 13:25

05:25, 11:15

33

НИШ - Сечаница

радни дан

субота

недеља

05:00, 06:00, 06:45, 07:30, 09:50, 11:20, 12:35, 14:20, 15:50, 17:30, 19:10, 21:00, 23:35

05:10, 06:45, 08:30, 11:15, 15:45, 17:30, 21:00

05:15, 08:30, 12:40, 15:45, 21:00

 

35

НИШ Бубањ Село (преко Горњег Међурова и Бубња)

радни дан

субота

недеља

06:15, 06:40, 07:05, 09:15, 11:45, 12:45, 15:15, 16:05, 20:35, 23:30

06:15, 09:15, 14:55, 20:35, 23:30

06:15, 07:50, 09:15, 15:00, 19:00

35

НИШ Бубањ Село (преко Ледене Стене)

радни дан

субота

недеља

05:25, 13:35, 14:25, 17:55, 18:45, 19:45,22:00

05:25, 12:00, 13:30, 16:40, 19:45

05:25, 12:45, 16:35, 22:00

36Л

НИШ Мраморски Поток

радни дан

субота

недеља

05:00, 06:20, 07:30, 11:15, 12:35, 13:55, 14:50, 16:35, 18:00, 20:00, 22:10

05:00, 06:20, 07:40, 14:35, 15:55, 20:00, 22:30

06:10, 07:30, 15:45, 18:00

37

НИШ Лазарево Село

радни дан

субота

недеља

04:55, 06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 13:50, 15:45, 19:00, 20:20, 22:30

06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 15:45, 19:10, 21:10

06:15, 07:45, 12:10, 15:45, 21:10

39

НИШ Суповац Сечаница

радни дан

субота

недеља

04:20, 06:25,11:30,13:20, 15:20, 20:30

04:30, 15:20, 18:15

06:00, 15:20