34Б

34 КРУЖНА ЛИНИЈА СМЕР Б

АЕРОДРОМ-Технички факултети-Књажевачка-Меркатор-Трошарина-Градска болница-Палилулска пијаца-Железничка станица-Аутобуска станица-АЕРОДРОМ

час

радни дан

 /минута/

субота

 /минута/

недеља

 /минута/

час

5

55*

 

 

5

6

20*,45*

15, 45

15, 45

6

7

05*,30 ,55

15, 45

15, 45

7

8

25,50

15, 45

15, 45

8

9

15,45

15, 45

15, 45

9

10

10,35,55

15, 45

15, 45

10

11

20,45

15, 45

15, 45

11

12

05,30,55

15, 45

15, 45

12

13

15,45

15, 45

15, 45

13

14

10,40

15, 45

15, 45

14

15

05**, 30**

15, 45

15, 45

15

16

00**,25**,50

15, 45

15, 45

16

17

05, 30,55

15, 45

15, 45

17

18

10,35

15, 45

15, 45

18

19

00,15,45

15, 45

15, 45

19

20

15,45

15, 45

15, 45

20

21

 

15

15

21

* - поласци у повратку на Аеродром свраћају улицом Ваздухопловаца прилаз 1 до индустријске зонe

** - поласци у поласку са Аеродрома свраћају улицом Ваздухопловаца прилаз 1 до индустријске зонe